De 5 Elementen verkrijgbaar bij Volatile

Chinese Element Hout (groen)

Hout heeft water nodig om te groeien. Het hout element geeft aan: iemand die het met iedereen het beste voor heeft, maar die er niet altijd in slaagt te doen wat hij/zij zich heeft voorgenomen. Hout brengt vuur voort.

Kenmerken Houtmens:

Expansief, gezellig, sociaal, zinnelijk, vruchtbaar, heeft verbeelding, is creatief, idealistisch, meelevend.

Positieve kanten:

 • Ontspanning
 • Medeleven
 • Welwillendheid

Negatieve kanten:

 • Kwaadheid
 • Snel de moed verliezen bij tegenslag

 

Chinese Element Vuur (rood)

Vuur staat voor de zomer, droogte en stof. Vuur brengt aarde voort.

Kenmerken Vuurmens:

Hartstochtelijk, gepassioneerd, sprankelend, dynamisch, vitaal, leiderschapskenmerken en agressief. Dit element behelst een vurig type. Iemand die zijn/haar doel najaagt zonder veel rekening te houden met anderen.

Positieve kanten:

 • Passie
 • Verlichting
 • Wijsheid
 • Vreugde

Negatieve kanten:

 • Neiging tot arrogantie
 • Egocentrisch

 

Chinese Element Aarde (geel)

Aarde stelt de gelijkheid tussen begin en einde voor. Verzorgen en verstikken. Aarde brengt metaal voort.

Kenmerken Aardemens:

Eerlijk, vlijtig, zich inspannen, stabiel, praktisch, betrouwbaar, behoedzaam, tobben. Een aarde type heeft hoge idealen, hij/zij is zelfbewust en over het algemeen heel redelijk, maar kan soms ook erg koppig zijn.

Positieve kanten:

 • Zelfbewustheid
 • Voorzichtigheid
 • Vertrouwen

Negatieve kanten:

 • Koppigheid
 • Starheid

 

Chinese Element Metaal (wit)

Metaal staat voor de herfst. Metaal brengt water voort.

Kenmerken Metaalmens:

Communiceren, melancholie, nostalgie, concentratie, wilskracht. Dit element staat voor een zekere hardheid en de neiging om risico’s te nemen. Een metaal type wil het beste en komt vaak op voor mensen die het minder goed hebben of minder goed bedeeld zijn.

Positieve kanten:

 • Energiek
 • Bereidheid tot risico’s nemen
 • Streven naar het beste
 • Inlevingsvermogen

Negatieve kanten:

 • Neiging tot hardheid
 • Neiging tot droefheid

 

Element Water (blauw)

Water brengt dingen altijd in beweging, verandert aldoor. Water brengt Aarde voort.

Kenmerken Watermens:

Neemt alles op, erg gevoelig, prikkelbaar, vriendelijk, sympathiek, overdenkend, overtuigingskracht. Het element water zorgt voor idealen en dromen, maar kan ook voor teveel illusies en te weinig realisme zorgen.

 

Positieve kanten:

 • Idealen
 • Dromen
 • Kalmte
 • Respectabel

Negatieve kanten:

 • Verliezen in illusies
 • Niet reëel zijn
 • Angsten

 

Elementen Samenwerkingscyclus

 • De aarde werkt samen met metaal, door in zijn diepten metaal te creëren
 • Metaal werkt samen met water door middel van metalen emmers voor het vervoer van water
 • Water werkt samen met hout door bomen met regen te conserveren/behouden
 • Hout werkt samen met vuur door de grondstof voor de vlammen te verschaffen
 • Vuur werkt samen met aarde door hout te veranderen in as, hetgeen weer aarde wordt.

 

Elementen Tegenwerkingscyclus

 • Hout werkt aarde tegen doordat boomwortels aarde openbreken
 • Metaal werkt hout tegen doordat bijlen bomen vellen
 • Vuur werkt metaal tegen door het te smelten
 • Water werkt vuur tegen door het uit te doven
 • Aarde werkt water tegen door het in modder te veranderen.

 

Te bestellen onde de artikenummers:

9003C Hout 5 ml                   9003D Hout 10 ml

9004C Aarde 5 ml                 9004D Aarde 10 ml

9005C Water 5 ml                 9005D Water 10 ml

9006C Vuur 5 ml                   9006D Vuur 10 ml

9008C Metaal                       9008D Metaal 10 ml

 
lock and key
Geen inloggegevens? Klik hier voor meer informatie.